Learn Portuguese with Celisa Canto

ENGLISH: I am from the Netherlands and I live in Florianopolis, but I don’t have a natural skill for languages. From the very first moment, Celisa has been very professional, but also very open and friendly in her teaching.
With her 50 years of experience in teaching Portuguese as a foreign language, she knows exactly how to tailor the syllabus to any of her students´ level needs and personalize the learning experience. With her incredible positive attitude, it is a great joy to learn this interesting language, and with her help, I am progressing significantly in Portuguese.

Nov./2022

DUTCH: Ik kom uit Nederland en woon in Florianopolis. Ik heb geen natuurlijke aanleg voor het leren van nieuwe talen. Vanaf het eerste moment was Celisa erg professioneel, maar tegelijkertijd ook zeer open en vriendelijk in haar lesstijl.
Met meer dan 50 jaar ervaring in het les geven van Portugees als een vreemde taal, weet zij exact hoe de lesstof aan te passen aan het niveau van haar studenten en het te maken tot een persoonlijk ervaring. Met haar enorme positieve attitude is het een genot om deze interessante taal te leren en met haar hulp significante voortgang te boeken in mijn Portugees.

Nov./2022